Hartstichting (Dutch only!)

Hartstichting (Dutch only!)

Interviews

Wie we zijn

Gevestigd naast station Ypenburg, werken wij in Den Haag met ruim 160 collega’s aan versnelling en betrokkenheid bij het voorkomen en oplossen van hart en vaatziekten in Nederland. We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet! Wij geloven dat we door samenwerking en het bij elkaar brengen van verschillende mensen en organisaties die versnelling en betrokkenheid kunnen realiseren.

Wat we doen

De Hartstichting staat voor: Een gezond kloppend hart. Een hart dat je kracht geeft om te groeien, lief te hebben, te leven. Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten eerder kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. We hebben ambitieuze doelen om onderzoek en zorginnovatie op het gebied van hart- en vaatziekten te versnellen. We stimuleren én financieren wetenschappelijk onderzoek, geven voorlichting en zetten ons in voor preventie. Door mensen, initiatieven en organisaties met elkaar te verbinden en samen te werken brengen we concrete oplossingen sneller dichterbij.

Contact

W: https://www.hartstichting.nl/
E: m.vaneden@hartstichting.nl