Sector:

  • Data Analytics
  • Chemistry & Chemical Engineering
  • Information Technology
  • Public Sector
  • Transport & Logistics

Number of employees:

  • The Netherlands: 1500

Location in The Netherlands:

  • Zwolle

Operates in the following countries:

  • The Netherlands

Website

Activities

Information marketYes
WorkshopYes
One-on-one conversationsNo

Vitens

Vitens is the largest drinking water company in the Netherlands, delivering drinking water to over 5,7 million people every day. As a water company, we are at the very center of society. One of our greatest challenges is the quantity and quality of available groundwater: our main source of drinking water. However, the readily available groundwater is not self-evident anymore. 

To deal with this challenge, Vitens takes on five different roles in its place in society: I) Delivering reliable drinking water, II) as an advisor for sustainable water usage, III) as an active partner in a sustainable water system, IV) as a knowledge hub for the water sector and V) as a breeding ground for knowledge and talent in drinking water. Do you recognize yourself in any of these roles? Contact us and accept the challenge. We offer a wide range of internships, starter positions and a traineeship. Vitens stimulates a well-balanced work- and private life, offers many possibilities for personal development and gives you the opportunity to cooperate in international projects in developing countries.

Career Opportunities

The main objective of Vitens is to guarantee our customers 24/7 with top quality drinking water. To comply with this objective in the future, Vitens has to change. The expected growth of the population in The Netherlands together with the increases of stresses on the drinking water resources due to the increase in frequency of severe droughts, forces Vitens to act. To be more flexible in the distribution of drinking water and more resilient to more frequent droughts, Vitens plans to 1) upgrade the underground infrastructure and 2) find new drinking water sources other than groundwater. 

In addition, Vitens has the ambition to become a data-driven company. Right now, digital dashboards are created (digital twins) of drinking water production locations that give real-time insight into the performance of drinking water purification installations. Real-time data enables Vitens to tackle acute problems in the drinking water quality and quantity in time and space. Becoming more digitalized also brings risks: Vitens will be more susceptible to cyber-attacks. As developments in IT are extremely fast, it will be a big challenge for Vitens to keep up with cyber security. Another ambition of Vitens is to produce every drop of drinking water in a sustainable way. To do this, lots of projects are set up ranging form the reduction of the CO2 footprint in the drinking water production processes to increasing the economic circularity in the production process by reducing waste products and increasing its recyclability.  All the projects mentioned cost a lot of money. Investment strategies are thus needed to fund these projects.

Students with a background in earth sciences, civil engineering and environmental sciences, IT, (chemical) engineering and finance are most welcome to do an internship or apply for a junior position to help us with the challenges ahead!

Workshop

Het is goed toeven op de Schone Berg! Deze stuwwal in het midden van Nederland zorgt voor een prachtig glooiend landschap waar graanvelden, campings en heideterreinen elkaar afwisselen. Door de biodiversiteit, rust en de goede recreatieve voorzieningen is het een geliefd gebied voor recreanten en toeristen. Bovenop de berg staat een watertappunt, waar men kan stoppen om een flesje drinkwater bij te vullen. Het grondwater waar Vitens drinkwater van maakt wordt hier namelijk op de berg, onder de natuur gewonnen, waardoor het water van nature al erg schoon is en nauwelijks gezuiverd hoeft te worden. Door het oppompen van grondwater gaat de grondwaterstand wel naar beneden. De natuurbeheerder Het Landschap, maakt zich zorgen over de natuurwaarden op de westflank. De biodiversiteit in dit gebied is de afgelopen jaren flink afgenomen. Ook staat het aantal beschermde soorten onder druk. Het veranderende klimaat en een dalende grondwaterstand is daar één van de oorzaken van. Ook de landbouw op de westflank van de Schone Berg kent een aantal problemen, zoals verdroging. 

De verdrogingsproblematiek en de afname van natuurwaarden lossen de individuele partijen niet alleen op. Daar hebben ze elkaar voor nodig. In deze casus nemen jullie allemaal een rol in en vertegenwoordigen daarmee een bepaald belang. De opgave is om samen op zoek te gaan naar een kansrijke oplossing voor de Schone Berg, waarbij landbouw, waterbeheer en natuur hand in hand gaan. Elke groep krijgt na het bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen de tijd om de resultaten te presenteren. 

This workshop is in dutch