Sector:

  • Active in all Sectors

Number of employees:

  • The Netherlands: 2000

Location in The Netherlands:

  • The Hague
  • Heerlen

Website

Activities

Information marketYes
WorkshopYes
One-on-one conversationsNo

CBS

CBS: “focused on the facts”
In a society in which information is growing explosively, free access to reliable and integrated data is crucial. As the statistical agency in the Netherlands, CBS provides reliable statistical information and data with insight into social issues. This way, CBS fuels the social debate, policy development and decision-making and thus contributes to prosperity, well-being and democracy.

Atmosphere and culture
At CBS, with offices in The Hague, Heerlen and Bonaire, you will find a pleasant mix of a government and business climate. There is a very diverse group of people working, whether it is age, nationality, field of study or career. What everyone has in common is a focus on research results of the very best quality.

Career opportunities

As the statistical agency in the Netherlands, CBS provides reliable statistical information and data with insight into social issues. This way, CBS fuels the social debate, policy development and decision-making and thus contributes to prosperity, well-being and democracy. 

People from diverse backgrounds work closely together at CBS. You will find economists and software engineers, as well as mathematicians, physicists, sociologists, health scientists, biologists, physicians, chemists and psychologists.

Workshop

This workshop will be in dutch

Voor wat er feitelijk gebeurt

Het CBS maakt het mogelijk dat het maatschappelijk debat gevoerd kan worden op basis van betrouwbare statistische informatie. In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistisch bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden nauw samen. Wat iedereen gemeen heeft is de focus op onderzoeksresultaten van de allerbeste kwaliteit.

Fenomeengericht Adequaat Meten van de Economie

Het CBS wil toonaangevend zijn als het gaat om het signaleren, meten en beschrijven van (nieuwe) economische fenomenen. We realiseren dat door de Nederlandse economie adequaat in kaart te brengen en te beschrijven. De gegevens die we hiervoor maken stellen we actief beschikbaar aan de samenleving. Voor het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming.

We hebben daarbij de ambitie om het grote, fenomeengerichte verhaal nog beter te vertellen. Vooral daar waar we op basis van bestaande en/of nieuwe data aanvullende inzichten kunnen verschaffen over (nieuwe) ontwikkelingen in onze economie. Dat kunnen en willen we niet alleen.
Het vraagt om grenzeloos samenwerken, binnen en buiten het CBS.

De thema’s zijn:

  • klimaat en duurzaamheid, digitalisering, kennis en economie en globalisering en waardeketens
  • Over welke aspecten binnen genoemde thema’s zou je meer (statistische) informatie willen hebben en waarom?
  • Wil je meer weten en met ons meedenken?

Ontdek welke carrièremogelijkheden het CBS jou te bieden heeft.
Je bent van harte welkom!